İngilizce sebep sonuç paragrafı

Sebep sonuç paragrafları bir şeyin neden kaynaklandığını ya da bir şeyin sonuçlarını açıklayan paragraflardır. İşsizliğin sebepleri ya da küresel ısınmanın sonuçları konulu paragraflar bu türe örnektir. Bazı durumlarda ise bu paragraflar hem sebep hem de sonuçları içerir. Mesela küresel ısınmanın sebep ve sonuçlarını açıklayanbir paragraf bu duruma örnek gösterilebilir.

Tarih, biyoloji, pazarlama ve gazetecilik gibi alanlarda sebep sonuç paragraflarına yer verilir.

 • II. Dünya Savaşının sonuçları
 • Hücre bölünmesinin sebepleri
 • Şampuanınızı değiştirmek için sebepler
 • Ekonomik krizin sonuçları

Sebep sonuç paragrafları bir konuyu anlamak, bir sorunu çözmek, bir sonucu tahimn etmek ya da okuyucuyu bir konuda ikna etmek için yazılabilir.

Yazmaya başlamadan önce bir beyin fırtınası ya da tartışma bölümü yapılarak ele alınacak konuyla ilgili sebep ve sonuçlar not edilir; bunların birbirleriyle olan ilişkileri incelenir.

Metin bütünlüğünü sağlamak için paragrafın bir sebebe mi yoksa bir sonuca mı yoğunlaşacağına karar verin. Paragrafınızın açık bir konu (topic) cümlesi olsun. Bu cümle paragrafın temel fikrini versin. Paragrafta vereceğiniz örneklerle bu konu cümlesini destekleyin. Ayrıca metin tutarlılığını artırmak için geçiş ifadelerine ve bağlaçlara yer verin.

Sebep belirtmek için

 • For
 • Because
 • Since
 • Due to

Sonuç belirtmek için

 • So
 • But
 • For this reason
 • As a result
 • Consequently
 • Otherwise
 • Therefore
 • Thus

Paragrafınızı yazmayı tamamladıktan sonra, yazım kontrolü yapıp düzenlemeyi unutmayın.

 

Örnek sebep sonuç paragrafı

Headaches

Headaches can have several causes.  One obvious cause is stress.  People have hectic lives and frequently have multiple stressors everyday, like work, family and money. Another reason for headaches in some people has to do with diet.  Some get headaches because they are dependent on caffeine.  Other people may be allergic to salt, or they may have low blood sugar.  The environment can also cause this uncomfortable condition.  Allergens such as household chemicals including polishes, waxes, bug killers, and paint can lead to headaches. Lowering stress, controlling your diet and avoiding allergens can help avoid headaches. – Kaynak

Courage At A Cost

Many people believe that the act of courage lies within each individual, and these acts of courage can be brought out by three possible causes. The first cause, and the most obvious, is provocation. Often times this is seen in movies where the villain kidnaps and threatens to kill the hero’s family. More often that not, the hero finds it within himself to put aside his fears and overcome near impossible odds to save the day. The majority of the time it is direct threats such as this one that provoke human nature to acts of courage. The second cause is a purpose. In 2001, the Twin Towers fell to terrorist attacks. Military enlistments reached all time highs as many men and women joined the armed forces. For many of these people, the prospect of serving their country, and gaining revenge for the cowardice acts of the terrorists were the only reasons necessary for their courage. The third cause is a belief in a higher power. The presence of God gives many people the courage to do things they would not be able to do otherwise. His words play clearly in their minds,” Be strong and of good courage”, because: “the lord thy god is with thee whithersoever thou goest”(bible reference). According to God and his followers, his presence is enough cause for courage. For these people, their courage knows no boundaries. Whatever your inspiration for courage may be, you can just about bet it was brought on by one of these three underlying circumstances. – Kaynak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir